Cultuurmakers IJmond Sessies

Het platform Cultuurmakers IJmond organiseert ontmoetingen voor het delen van kennis en ideeën. Onze volgende bijeenkomst staat gepland op maandag 17 januari om 19.30u en de sessie vindt online plaats via Zoom (digitale inloop vanaf 19.20 uur). Meer informatie over de deelsessies vind je onderaan de pagina.
Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur         Start, update gesprekken met gemeenteraadsleden
19.45 uur         Deelsessies

    1. Cultuurmakers en het sociaal domein
    2. Cultuurmakers en beeldvorming
    3. Cultuurmakers en stadsontwikkeling

20.15 uur         Korte terugkoppeling
20.30 uur        Afsluiting

Welke deelsessies zijn er op maandag 17 januari?

1. Cultuurmakers en het sociaal domein

In de IJmond zijn recent weer tal van nieuwe initiatieven ontstaan op het kruisvlak van cultuur en het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan het groene fort Sint Aagtendijk (Muziekfort), Jeugd aan Zet, maar ook aan de kunsteducatie op scholen door vakdocenten en de nieuwe functies van de bibliotheek. Wat kan er nog meer? Deze sessie is bedoeld voor cultuurmakers die willen sparren over mogelijkheden. Wat verstaan we onder het sociaal domein? Hoe kun je vanuit jouw kennis en ervaring iets bijdragen? Wat brengt het inzetten van creativiteit teweeg? Welk artistiek proces leent zich voor welk project?

Deze sessie wordt begeleid door Mirjam Du Cloo. Zij heeft vanuit Cultuurhuis Heemskerk al een groot aantal projecten in het sociaal domein geïnitieerd en begeleid.

2. Cultuurmakers en beeldvorming

Gesprekken met lokale politici leerden ons dat een deel van hun achterban kunst en cultuur beschouwt als iets waar ze vrijwel niet mee in aanraking komen. Er lijkt een wat ‘ouderwets’ beeld te bestaan van wat kunst en cultuur is, wie daar van geniet, daaraan bijdraagt of wat het bijdraagt aan de samenleving.  Wat kunnen cultuurmakers zelf doen om dit beeld te veranderen? Hoe laten we zien dat creativiteit en ondernemerschap elkaar niet uitsluiten? Dat kunst en cultuur wel degelijk deel uitmaakt van het dagelijks leven? Hoe brengen we de grote verscheidenheid van cultuurmakers, van cultureel ondernemers tot fanatieke amateurspelers, goed over het voetlicht?

Deze sessie, onder leiding van Joni Zwart, heeft tot doel een gezamenlijke campagne in de steigers te zetten die de beeldvorming bijstelt.

3. Cultuurmakers en stadsontwikkeling

Dit onderwerp stond ook in november op onze agenda. Dat leverde hele interessante ideeën op omtrent:

– de inzet van kennis en ervaring van cultuurmakers door de overheid
– de manier waarop de overheid kunst en cultuur zou kunnen faciliteren
– het vergroten van het culturele aanbod om ook nieuwe inwoners te bedienen

Deze sessie, onder leiding van Stella van Lieshout, heeft tot doel deze ideeën verder uit te werken. De ambitie is om op korte termijn een advies aan de lokale overheden te presenteren over de inzet van culturele kennis bij stadsontwikkeling. Daar komen ook aanbevelingen in te staan over het meegroeien van de culturele sector met de uitdijende stad. De eerste focus is de gemeente Beverwijk waar de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone een actueel onderwerp is. Voor Heemskerk en Velsen kan een aangepast advies worden geschreven.