Cultuurmakers IJmond Sessies

Cultuurmakers IJmond organiseert ontmoetingen voor het delen van kennis en ideeën. De laatste reguliere bijeenkomst van het seizoen ’21-’22 staat gepland op dinsdag 17 mei om 19.30 uur en vindt plaats bij het Muziekfort aan de Vuurlinie 1 in Beverwijk.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur Inloop
19.30 uur Opening en update over projecten van CMIJ (plenair)
19.45 uur De toekomst van CMIJ (in groepen)
20.30 uur Korte terugkoppeling en vooruitblik (plenair)
20.45 uur Afsluiting en borrel

Welke onderwerpen zijn er op dinsdag 17 mei? 

De toekomst van CMIJ: samen verder

Doorgaans bieden we drie verschillende thema’s aan waarover we van gedachten wisselen. Dit keer ligt de focus op de voortzetting van onze bijeenkomsten en activiteiten in het nieuwe seizoen. Hoe maken we CMIJ samen toekomstbestendig? In kleine groepen bespreken we dezelfde onderwerpen met elkaar (zie hieronder voor toelichting).

Projecten van CMIJ: samen zichtbaar
Tijdens de bijeenkomst van dinsdag 17 mei presenteren we de nieuwe huisstijl, ontworpen door cultuurmaker Maud van Gool, en vertellen we je meer over de eerste gezamenlijke campagne om cultuurmakers in de IJmond breed onder de aandacht te brengen. Voorlopige data voor de activiteiten: vrijdag 17 en zaterdag 18 juni. Onderdeel van deze campagne is ook een cultuursafari voor de nieuwe gemeentebesturen. Daarnaast geeft het Actieteam Stadsontwikkeling een update en hoor je meer over ons onderzoek naar een Stadspas.

(1) kennisplatform (CMIJ intern)

Cultuurmakers IJmond is er voor iedereen in de IJmond die actief met cultuur bezig is. Tijdens bijeenkomsten kun je inspiratie opdoen en kennis en ideeën uitwisselen. Onze website dient als kennisbank: hier vind je artikelen over onderwerpen uit de sessies. Via een (nieuwe) tool kunnen cultuurmakers in een besloten online omgeving direct met elkaar in contact komen.

De organisatie van de sessies, het onderhoud van de website en het benaderen van nieuwe deelnemers wordt op dit moment door een klein en tijdelijk team verzorgd. Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Is het mogelijk de organisatietaken onder meer cultuurmakers te verdelen? En op welke wijze kunnen we het aantal deelnemende cultuurmakers uitbreiden?

(2) samen beter zichtbaar (CMIJ extern)

Cultuurmakers in de IJmond weten elkaar steeds beter te vinden. Dit heeft ook effect op onze zichtbaarheid. Adviezen en inzichten uit de sessies helpen individuele makers en organisaties bij het verbeteren van publiciteit en communicatie. Nieuwe samenwerkingen ontstaan en het publiek van de een komt ook bij de ander kijken.

Cultuurmakers IJmond onderzoekt het presenteren van culturele activiteiten en evenementen in een centrale uitladder en voert gesprekken over een Stadspas waarmee deze activiteiten voor een groter aantal inwoners bekend en betaalbaar worden. Daarnaast worden cultuurmakers steeds vaker om de tafel gevraagd bij gemeentelijke projecten. Dit vergroot onze zichtbaarheid, maar ook het besef dat de creatieve denkkracht van regionale makers nog veel meer mag worden ingezet.

Ook in ’22-’23 wil Cultuurmakers IJmond de zichtbaarheid van kunst en cultuur helpen vergroten. Hierbij valt te denken aan gezamenlijke campagnes, cross-over activiteiten, maar ook het actiever inzetten van sociale media van CMIJ zelf. Hoe geven we deze ideeën concreet vorm?

(3) organisatievorm en financiering

Cultuurmakers IJmond ontstond in het voorjaar van 2020 als online initiatief en heeft zich in ’20-’21 dankzij de vrijwillige inzet van een aantal jonge cultuurmakers verder ontwikkeld. De Gemeente Beverwijk heeft het platform een financiële bijdrage toegekend voor het seizoen ’21-’22 waarmee CMIJ weer verdere stappen heeft kunnen zetten. De vraag die nu voorligt, is: hoe gaan we verder?