Cultuurmakers IJmond Sessies

Op donderdag 7 oktober om 19.30 uur is de volgende sessie van Cultuurmakers IJmond in Studio O (Romerkerkweg 10, Beverwijk). De sessie duurt 60 minuten – exclusief het napraten – en op het programma staat:

  1. introductie van de onderwerpen (samen)
  2. onderwerp van eigen keuze (in drie groepen)
  3. kort delen van voorlopige antwoorden (samen)
  4. suggesties onderwerpen voor volgende bijeenkomst

Welke deelsessies zijn er op donderdag 7 oktober?

I. Kunst en cultuur: goed voor iedereen

Wist jij al dat je met dansen iets kunt doen aan taal- en rekenachterstanden? Kelly de Haan en Judith Munter van dansstudio Totally Dance verdiepten zich in het effect van kunst en cultuur op de ontwikkeling van jongeren. Tijdens hun research kwamen ze ook interessante onderzoeken tegen over de mentale kracht en energie die ouderen krijgen van deelname aan culturele activiteiten.

Op donderdag 7 oktober diept Judith dit thema verder uit. Wat kunnen wij als cultuurmakers aanbieden om de ontwikkeling van jongeren en ouderen te stimuleren? En welke regelingen biedt de overheid om dat aanbod te helpen realiseren?

II. De O van Ontmoeten

Studio O is in 2016 gestart door vijf jonge creatieven. Annelies, Gail, Ilona, Iris en Nikki stapten naar de Gemeente Beverwijk met de vraag of zij het lege schoolpand aan de Grebbestraat mochten betrekken. Dat mocht. Inmiddels is de organisatie verhuisd naar een ander voormalig schoolpand in het centrum van de stad. Zo’n twintig creatief ondernemers hebben hier een werkruimte. Ze zijn werkzaam in verschillende disciplines, waaronder grafisch ontwerp, beeldende kunst, meubelmaken, keramiek, textiel en fotografie. Studio O werkt samen met een groot aantal educatieve en culturele instellingen en organisaties in de IJmond. Recent ontving de vereniging een bijdrage uit het Herstelfonds Beverwijk voor het creëren van een ontmoetingsplek voor creatieven en buurtbewoners.

Op donderdag 7 oktober neemt Studio O één van de drie deelsessies voor haar rekening. Het precieze onderwerp van de sessie wordt nog bekend gemaakt.

III. Wat verwachten wij van de lokale politiek?

Op 16 maart 2022 kiest Nederland nieuwe gemeenteraadsleden. Een mooie aanleiding om gezamenlijk te onderzoeken wat wij als cultuurmakers van de gemeente verwachten. Hecht de lokale politiek in jouw beleving belang aan cultuur? Hechten lokale cultuurmakers belang aan de politiek? Heb jij of heeft jouw organisatie veel contact met de gemeente? Zou je daar verandering in willen zien?

Op donderdag 7 oktober gaat Debora Vollebregt met andere geïnteresseerden over deze vragen in gesprek.