Wat maakt de IJmond aantrekkelijk voor cultuurmakers?

Cultuurmaker ben je niet alleen wanneer je een inkomen genereert met kunst en cultuur. Ook de vele inwoners van de IJmond die in een koor zingen, die dansen, zich bezig houden met fotografie, met erfgoed enzovoort, ook zij maken cultuur. Een goed klimaat voor cultuurmakers is van belang voor elke gemeente. In de sessie op 17 november hebben we ons gebogen over de vraag wat de IJmond zo aantrekkelijk maakt voor cultuurmakers? Maar ook: wat is er verder nodig? Hoe kan de politiek bijdragen aan een nog beter werkklimaat en, indirect, aan het verhogen van de leefbaarheid in de gemeente?

De IJmond en met name Beverwijk is uniek door het aantal jonge cultuurmakers dat veelal begonnen is bij Young Art en nu bijzondere initiatieven ontplooit zoals de verschillende broedplaatsen en locatietheatervoorstellingen. Het zijn ondernemende types die inspireren. Vooral de ‘oudere’ cultuurmakers reageren enthousiast op de nieuwe initiatieven. Het is aan de cultuurmakers zelf om het belang van cultuur hoog op de politieke agenda te houden door actief dingen te laten zien en aan te haken bij onderwerpen die in de samenleving spelen, bijv. gezondheid. Je staat als cultuurmaker sterker als je op alle fronten samenwerkt en elkaar helpt, zowel inhoudelijk als richting de gemeente. De gemeente kan lokale cultuurmakers en culturele organisaties vooral helpen bij het laagdrempelig houden/maken van culturele activiteiten voor deelnemers en publiek, zichtbaarheid en continuïteit van cultuurmakers in het algemeen en amateurkunst, die veel met vrijwilligers werken, in het bijzonder.