Cultuurmakers & beeldvorming

De IJmond is een gebied waar relatief veel ondernemende cultuurmakers wonen en werken. Toch is een groot deel van de inwoners zich daar nauwelijks van bewust. Kunst en ondernemerschap, zo is het idee, gaan niet goed samen. Raadsleden uit de gemeente Beverwijk vertellen ons dat hun achterban ‘niets met kunst en cultuur’ heeft en dat deze onderwerpen daarom laag op de lijst met politieke prioriteiten staan.Wat kunnen cultuurmakers zelf doen om dit beeld te veranderen? Hoe laten we zien dat creativiteit en ondernemerschap elkaar niet uitsluiten? Dat kunst en cultuur wel degelijk deel uitmaken van ieders dagelijks leven?

Een groep cultuurmakers wisselde in een sessie op 17 januari 2022 ideeën uit. Het veranderen van de perceptie op kunst en cultuur, is wat de gespreksdeelnemers betreft, een kwestie van doen. Van laten zien wat er allemaal is. Zichtbaarder zijn. Dat zal het idee dat kunst en cultuur ‘ver van iemands bed’ zijn veranderen.

Daarbij is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen. Muziekvereniging Soli uit Velsen werkt bijvoorbeeld samen met een lokale basisschool. Zo krijgt muziek daar meer aandacht in de klas. Een mooie ontwikkeling is dat op steeds meer scholen in de regio vakdocenten voor de groep staan tijdens de kunstlessen. Organisaties als KunstForm Velsen, Cultuurhuis Heemskerk en Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Studio O spelen daar een belangrijke rol in.

Door onderling samen te werken en cross-overs aan te gaan, stimuleren we publiek van organisatie A om ook eens bij B te gaan kijken. Ook hier heeft Soli ervaring mee: ‘Samenwerking is belangrijk, vertelt voorzitter Simon Heeremans. ‘Ik kan aanbevelen cross-overs op te zoeken bij uitvoeringen, exposities en dergelijke. Wij hebben goede ervaringen met zang-, dans-, schilderkunst, met theatermanifestaties, dichtkunst, Dj’s enzovoort.’

Cultuurmaker Robbert van Unnik is medeorganisator van Summer Park Sessions dat dit jaar van vrijdag 9 tot en met zondag 11 september plaatsvindt in Velserbeek. Onderdeel van het programma is een cultuurmarkt. Die is er, vertelt Robbert, ‘juist om de verbinding te zoeken met elkaar. We willen makers de ruimte geven en samen zichtbaarder zijn.’

Ook vanuit Cultuurmakers IJmond wordt gewerkt aan een gezamenlijke presentatie. Tijdens de week van de amateurkunst in juni vindt de eerste collectieve campagne plaats. Daarbij wordt vooral gedacht aan het laten zien en laten zijn van verschillende activiteiten waarbij iedereen welkom is. Zoals creatief denker Ella de Jong uit Wijk aan Zee adviseert: ‘Doen. Zet het neer. Laat het er zijn, zonder heel erg om reactie te vragen.’

En het laatste advies, dat ook voor individuele activiteiten en evenementen geldt: begin klein en houd het persoonlijk. Nodig om te beginnen je eigen omgeving uit. De straat, de wijk. Vraag mensen om iemand mee te nemen. Zie het als een steen in een vijver: de rimpelingen worden vanzelf groter.

Foto: Lizzy Tardy Fotografie (ww.lizzytardy.com)