Corona Herstelfonds

Het gemeentebestuur van Beverwijk wil een herstelfonds van 2 miljoen in het leven roepen om verlichting te bieden voor de nadelige gevolgen van de Coronacrisis. Dit herstelfonds is bedoeld als aanvulling op de regelingen vanuit de rijksoverheid. Hoe het bedrag verdeeld wordt,zal naar verwachting eind november in de gemeenteraad worden behandeld.

Thema’s zijn in elk geval: “behoud van werkgelegenheid’, “aanpassen aan het nieuwe normaal” en “behoud van Beverwijk als aantrekkelijke stad”. Binnen dit laatste thema worden maatschappelijke activiteiten zoals welzijn, sport, ontmoeting én kunst en cultuur expliciet genoemd.

De gemeenteraad staat positief tegenover het herstelfonds, maar heeft nog geen instemming verleend, omdat de raadsleden vonden dat het plan nog verder uitgewerkt moest worden. Op dit moment is het dus nog niet duidelijk of en hoe cultuurmakers een beroep kunnen doen op dit fonds. Cultuurmakers IJmond heeft goed contact met de gemeente. Zij informeren ons zodra er meer bekend is.