Coronacrisis en financiële overheidssteun

Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 zijn er verschillende steunmaatregelen aangeboden en aangekondigd door de overheid. Dit gebeurt zowel op landelijk niveau als per provincie en gemeente. Hoe staat het nu, in december 2020, in de IJmond?

Het rijk heeft aan de drie IJmondgemeenten voor 2020 circa 1 miljoen euro overgemaakt en voor 2021 nog eens rond de 750.000 euro. Deze bedragen zijn bestemd om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de culturele infrastructuur te beperken. Het is nog niet bekend gemaakt hoe dit geld besteed gaat worden of wat de criteria zijn om er aanspraak op te mogen maken.

De provinciale overheid heeft recentelijk bekend gemaakt dat zij 100 culturele organisaties ondersteunt, waaronder Stadsschouwburg Velsen, Kennemer Theater, Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Young Art Festival. Vanuit de gemeente Heemskerk is nog geen beroep gedaan op de middelen van de provincie.

De gemeenteraad van Beverwijk heeft eind november het voorstel van het college aangenomen voor de verdeling van het zogenaamde coronaherstelfonds. Hierbij gaat het om 1 miljoen euro voor bedrijven en voor sectoren die buiten de boot vallen bij andere steunmaatregelen. Op vragen van vanuit de raad gaf de wethouder financiën aan dat direct na het besluit financiële steun kon worden aangevraagd via de website van de gemeente.

Tijdens de cultuurmakersessie van 2 december 2020, hebben cultuurmakers uit de IJmond hun ervaringen met het aanvragen van financiële steun gedeeld. Uit het gesprek bleek, dat er alle begrip is voor de uitzonderlijke situatie waar iedereen, ook de overheden, zich in bevinden.

Toch werd vastgesteld dat de communicatie vanuit met name de lokale overheid beter kan. Dit geldt niet alleen voor afstemming tussen provincie en gemeente, maar ook voor de communicatie van gemeente naar cultuurmakers.

Informatie over op handen zijnde (steun)fondsen werd in 2020 relatief traag gecommuniceerd. Tijdige berichtgeving (per mail) over steunmaatregelen en een website met een aanvraagformulier zou wenselijk zijn. Daarnaast bleken veel culturele stichtingen en verenigingen in de IJmond niet in aanmerking te komen voor ondersteuning omdat zij niet structureel gesubsidieerd worden. Waar kunnen zij dan wel terecht? Vooralsnog is daar geen duidelijkheid over.

Wellicht een onderwerp voor een volgende sessie: wat gaat er goed en wat kan er beter wat ons contact met de overheid betreft?