Waar kun je in Beverwijk als culturele organisatie, kunstenaar of ondernemer terecht voor coronasteun?

We hebben het sinds de allereerste online sessie van de Cultuurmakers IJmond regelmatig gehad over waar je als ondernemer, organisatie of kunstenaar terecht kan qua financiële ondersteuning in deze coronacrisis. Tijdens de sessie van woensdag 17 februari hebben we het gehad over het Corona Herstelfonds van de Gemeente Beverwijk en de steunmiddelen vanuit het rijk. Daarnaast is er eerder gesproken over de TOZO,  TVL en de nieuw aangekondigde TONK. Het is makkelijk om de weg kwijt te raken in deze wirwar van regelingen. Vandaar een kleine duiding met handige links naar de meest relevante vragen. De gemeente Beverwijk heeft de meeste – om het ons makkelijk te maken – al op een rijtje gezet.

Steunmiddelen en herstelfonds
In februari heeft het college van B&W besloten om een groot aantal maatschappelijke en culturele organisaties geld te geven als steuntje in de rug in de coronacrisis. Dit wordt betaald uit de steunmiddelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het rijk en staat dus los van het corona herstelfonds dat de gemeente Beverwijk eerder in het leven riep. Het mooie aan dit besluit is dat deze schenking een eenvoudige regeling betreft waarbij organisaties zelf mogen bepalen hoe ze het geld besteden. Voor een deel wordt dit besteed aan noodzakelijke kosten, maar de gemeente Beverwijk hoopt ook dat het een stimulans is voor enkele organisaties om activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, of misschien zelfs extra activiteiten te organiseren in de nabije toekomst. Een lijst met organisaties is gepubliceerd en hier te vinden.

Naast deze regeling is er ook een herstelfonds. Dit fonds is erop gericht om de lokale bedrijvigheid en lokale samenleving te helpen herstellen. Gelden gaan niet naar individuen of individuele organisaties, maar naar initiatieven die erop gericht zijn hele branches of sectoren te helpen. Suggesties en ideeën zijn welkom volgens de gemeente. De meeste vragen die je zou kunnen hebben beantwoord de gemeente hier.

Maar waar kan de ondernemer of zzp’er dan terecht?
Voor de ondernemer/zzp’er zijn er momenteel alleen de regelingen die vanuit het rijk geïnitieerd zijn. Helaas komt zeker niet iedereen daarvoor in aanmerking, maar het steunpunt ondernemers biedt duidelijke informatie over de mogelijkheden en is er sinds kort ook de TONK: de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten.

En voor de kleinere organisaties en zzp’ers die zich bezighouden met cultuurparticipatie en cultuureducatie biedt het Fonds Cultuurparticipatie wellicht een mooie kans om jezelf verder te ontwikkelen!

Let op: Elke gemeente mag en kan anders omgaan met de steunmiddelen vanuit het rijk en niet elke gemeente heeft een herstelfonds in het leven geroepen. De rijksregelingen zoals TOZO en TONK gelden natuurlijk wel voor elke gemeente. Dit artikel richt zich specifiek op de gemeente Beverwijk. We houden uiteraard ook het nieuws uit Heemskerk en Velsen in de gaten.