Gezamenlijk groeien

In Beverwijk en omgeving worden duizenden nieuwe woningen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld in de Spoorzone. Wat betekent dit voor de behoefte aan culturele voorzieningen in de regio? Op welke wijze kan de cultuursector door de politiek betrokken worden bij de groei? Wat is er praktisch voor nodig om te zorgen dat politiek en cultuurmakers elkaar weten te vinden?

Tijdens deze sessie werden een aantal interessante ideeën geopperd, die we graag in de eerstvolgende Cultuurmakersessie met een klein team verder uitwerken en uiteindelijk als advies willen meegeven aan de gemeente.

  1. Cultureel kapitaal en een bron van kennis

De culturele sector heeft de gemeente veel te bieden. Niet alleen op het gebied van meedenken, maar juist ook in het vormgeven van bijvoorbeeld participatietrajecten én het vertalen van beleidsplannen naar mooie verhalen die een grote groep inwoners kunnen aanspreken. Naast communicatieadviseurs zou de gemeente ook culturele kennis kunnen inhuren. De culturele sector kan een partner zijn om participatieprocessen in te richten en vorm te geven, maar ook om de ruimte in te richten. Op het gebied van gebiedsvisie en inrichting van de publieke ruimte kan de sector een waardevolle bijdrage leveren. Kortom, we hebben de ‘tools’, kennis en ervaring. Zet ons in!

  1. Open Ruimtes

Regio IJmond-Noord is een bijzondere regio, omdat er nog veel ruimte is voor nieuwe initiatieven en ontwikkeling. Veel initiatieven ontstaan van onderaf. De gemeente zou daarin kunnen ondersteunen door de vrijheid te behouden om de ruimte zichzelf te laten ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld ook met een Broedmachine is gebeurd. Niet alles inrichten, maar vanuit de samenleving mooie dingen laten ontstaan. Daarnaast zijn er andere manieren om te faciliteren dat kunst zich kan ontwikkelen in de stad, waaronder het efficiënt gebruiken van de beschikbare culturele kennis of het instellen van een fonds voor culturele initiatieven met een klein deel van de winstmarges op nieuw te bouwen woningen.

 

Tot slot kwamen we erop uit dat de culturele sector moet kunnen meegroeien met het groeiende inwoneraantal. Dat betekent ook dat er meer aanbod gecreëerd moet worden, dat niet alleen gecentreerd maar juist ook als ‘cultuuraanbod in de wijk’ gerealiseerd kan worden om nog bredere doelgroepen te bereiken.

Foto: ‘Blossom’ van kunstenaarsduo Space Cowboys tijdens Septembergras in buitenplaats Akerendam (2021)