Meer makers ontmoeten

Het initiatief Cultuurmakers IJmond is nog vers. Zoals alles dat nieuw is, heeft het tijd nodig om te groeien. Wat is er, behalve tijd, nog meer nodig voor de groei? Hoe maken we duidelijk dat het initiatief er voor alle cultuurmakers in de regio is?

Tijdens een deelsessie op donderdag 7 januari is een begin gemaakt met het beantwoorden van deze vraag. De deelnemers aan de sessie kwamen vanuit verschillende hoeken: organisatie, onderwijs en scheppende kunst. Er waren vrijwilligers en professionals, zelfstandigen en mensen in loondienst. De groep vormde, kortom, een mooie illustratie van het woord ‘cultuurmaker’.

Maker. Een woord dat past bij de IJmond met zijn industrie en nuchtere instelling. In combinatie met het woord ‘cultuur’ mag ‘maker’ worden opgevat als: iemand die actief bijdraagt aan alle vormen van kunst en cultuur. Of dat nu thuis gebeurt of binnen een organisatie, op amateurniveau of professioneel, voor of achter de schermen.

Hoe breng je dit alles voor het voetlicht? Te denken valt aan een reeks podcasts, video’s, geschreven teksten, radio-uitzendingen waarin cultuurmakers wordt geportretteerd. Ook de website www.cultuurmakersijmond.nl biedt mogelijkheden. De huidige indeling van de site is een basis, maar deze kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld een afdeling ‘vraag & aanbod’ en ruimte waar cultuurmakers zich aan elkaar voorstellen. Met enig geluk kunnen we in de loop van dit jaar ook live bijeenkomen, wat de opbrengsten van de sessies nog rijker zal maken. Alle kennis en ideeën komen vanzelfsprekend op de website terecht.

Heb je aanvullende ideeën? Laat het weten per mail: info@cultuurmakersijmond.nl.

(© Foto: Heleen van den Broek)