Schermmoeheid en nieuwe samenwerkingen

Festivals en evenementen voor een groot publiek hebben in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Op dit moment is nog onduidelijk wat er in 2021 haalbaar is, maar het aanbod zal eerder online dan live gepresenteerd kunnen worden. Welke mogelijkheden zien wij?

Op 7 januari werd een deelsessie aan deze vraag gewijd. Uit het gesprek kwamen direct enkele hindernissen naar voren: het publiek is inmiddels schermmoe en ze missen de spontaniteit van het directe contact. En vaak ziet het publiek door het livestreambos de bomen niet meer: het zichtbaar maken van online activiteiten vraagt om extra inspanning op het gebied van publiciteit.

Toch is dit alles geen reden om bij de pakken neer te zitten. Er zijn wel degelijk mogelijkheden. De huidige situatie daagt ons allemaal uit om creatieve oplossingen te vinden voor de drempels die het publiek ervaart. Hierdoor ontstaan interessante nieuwe samenwerkingen binnen en buiten de culturele sector.

Hou ons in de gaten voor de nieuwste projecten. Zo worden er door ISOO plannen gemaakt voor een expositie achter ramen en etalages rondom monumenten in Beverwijk en bouwt Young Art Festival achter gesloten deuren van De Goede Raadkerk aan een expositie die mogelijk niemand gaat zien.