Raad aan de raadsleden

We ontmoetten elkaar een dag na de gemeenteraadsverkiezingen. In alle drie de IJmondgemeenten behaalde een lokale partij de meeste stemmen. Heel veel meer viel er nog niet over de uitslagen en coalities te zeggen. Waar we wel over spraken, was de wens om kunst en cultuur goed in beeld te houden bij de politiek. ‘Het was,’ vertelde een van de aanwezigen, ‘een zeer geanimeerde bijeenkomst met een luide roep om actie op korte termijn. Niet lullen maar poetsen!’

Het gesprek werd gevoerd door cultuurmakers uit Velsen en Beverwijk. In de eerste gemeente speelt de culturele stichting Velser Gemeenschap al jaren een belangrijke rol bij het attenderen van raadsleden op kunst en cultuur. Vanuit IJmuiden is bovendien een vaste citymarketeer werkzaam; langs deze weg vinden culturele activiteiten meer bekendheid in algemene zin.

We kunnen er echter niet vanuit gaan, dat kunst en cultuur altijd top of mind zijn bij de raadsleden. Dat bleek ook uit gesprekken die Cultuurmakers IJmond in 2021 met lokale politici voerde. Juist daarom is het van belang dat kunst en cultuur onderdeel is van de ‘kennismaking met de stad’ die de (nieuwe) raadsleden aan het begin van hun periode wacht.

Wanneer de kennismaking interactief is, gericht op ervaring en beleving, zal zij meer impact hebben dan wanneer enkel tekst wordt aangeboden om door te lezen. Juist omdat er al ontzettend veel informatie op de raadsleden afkomt. Enkele ideeën voor een actieve ontmoeting: een cultuursafari voor raadsleden; een cultuur-historische tocht; een uitmarkt.

Vervolgens werd gesproken over manieren om in beeld te blijven. Bij het publiek en bij gevolg ook bij de politiek. Cultuurmakers IJmond presenteert in juni een gezamenlijke campagne en onderzoekt daarnaast de mogelijkheden voor een gezamenlijke uitladder. De ambitie bestaat om zoveel mogelijk cultuurmakers (zowel individueel als organisaties) online zichtbaarheid te geven. De website Beverwijk uit de Kunst en het Cultuur in Heemskerk magazine vormen een aanzet waarop voortgeborduurd kan worden. Tijdens de sessie wordt ook het idee van een magazine voor de hele IJmond geopperd. Wordt vervolgd!