Cultuurmakers & sociaal domein (vervolg) 

In het coalitieakkoord 2021-2025 staat onder ‘cultuur en creatieve industrie’: ‘Cultuur is van wezenlijk belang voor onze samenleving en een investering in onze maatschappij: de verbindende, inspirerende en prikkelende kracht van kunst en cultuur brengt mensen bij elkaar, daagt uit en biedt nieuwe perspectieven.’

Tijdens gesprekken over Cultuurmakers IJmond met lokale politici bleek dat er ook op gemeentelijk niveau belangstelling is voor de wisselwerking tussen cultuur en maatschappij. Dit was voor ons reden om het thema ‘sociaal domein’ nog eens op de agenda te zetten.

In november 2021 sprak een aantal cultuurmakers al met elkaar over het onderwerp. Tijdens de bijeenkomst van januari 2022 schoven nieuwe gezichten aan om ideeën uit te wisselen. Een van hen is Boukje Holwerda, secretaris van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap. Zij schrijft naar aanleiding van de sessie:

Het zou zo fijn zijn wanneer iedereen mee kan doen in de maatschappij. Cultuur kan daarbij een prachtige verbinding zijn. We weten het allemaal: hoe beter je je voelt, hoe minder hulp van buiten er nodig is. Eén en al winst.

 Ieder mens heeft zijn talenten. Het vraagt speciale aandacht om te zorgen dat, bijvoorbeeld mensen die psychisch kwetsbaar zijn of mensen met een verstandelijke beperking, zich veilig voelen. Om te zorgen dat hun talent zichtbaar wordt en dat ze volop meedoen.

 En het is niet makkelijk om bepaalde doelgroepen te bereiken. De vraag die nog antwoord behoeft, is: hoe komen cultuurmakers met die groepen, en bijvoorbeeld ook met jongeren, in contact? Wellicht is er een ingang via zorgorganisaties en zorgondersteuners of via ‘IJmond Werkt’?

 Bij de deelnemers aan de sessie was in elk geval veel animo om samen dingen op te pakken.’

Foto: Kunstprotest Kuenenplein 2021, samenwerking tussen Centrum voor de Kunsten Beverwijk, Nul251 en Young Art Festival. Fotograaf: Marco Dalpra