Cultuur en het sociaal domein

In de IJmond zijn recent weer tal van nieuwe initiatieven ontstaan op het kruisvlak van cultuur en het sociale domein. Zoals bij het muziekfort of in het kader van Jeugd aan Zet. Maar ook de bibliotheek heeft tal van nieuwe functies gekregen en steeds meer vakdocenten geven kunsteducatie op scholen. In deze sessie keken we naar welke initiatieven er zijn in de IJmond en hoe de lokale politiek een rol kan spelen in het bestendigen van deze initiatieven

Rond de digitale tafel zaten onder andere het Cultuurhuis Heemskerk, het Muziekfort, Museum Kennemerland en Dansstudio Totally Dance. Allen zijn zij bezig met een of meerdere projecten die een verbinding maken met het sociaal domein. Uit het gesprek zijn vragen gekomen die onder andere te maken hebben met gevoelde barrières bij een aantal cultuurmakers. Deze vragen zullen we aan politici voorleggen en de komende tijd met elkaar verder uitwerken.

Belangrijkste vragen:

  • Veel initiatieven en projecten vragen om meer continuïteit dan een projectmatige aanpak of pilotproject. In hoeverre is er vanuit de lokale politiek meerjarige subsidie mogelijk voor dit soort organisaties en initiatieven?
  • Onze samenwerkingen gaan de gemeentegrenzen over. Is een gezamenlijke aanvraag bij alle IJmondgemeenten mogelijk?
  • Kan de gemeente ondersteunen bij het opbouwen van de verbindingen tussen cultuur en sociaal domein om zo het netwerk uit te breiden en een structureler karakter te geven?

Foto: St. Agnes Viva Zorggroep op bezoek bij Theater en Filmhuis de Cirkel, in samenwerking met Historische Kring Heemskerk en Grand Café Laurentz. Fotograaf: Humphry Venema