Tarieven in de cultuursector
#Supportyourlocals

Wat is een realistische toegangsprijs voor een rondleiding door Wijk aan Zee? Hoeveel heeft iemand over voor een creatieve workshop? Wat mag een kaartje voor het Young Art Festival kosten?

We spraken eerder over het vaststellen van uurtarieven voor zelfstandige ondernemers. Tijdens een deelsessie op 17 mei bekeken we het onderwerp tarieven vanuit verschillende organisaties.

De eerste vraag die aan de orde kwam: wat is het publiek in de IJmond bereid te betalen voor culturele activiteiten? Een eenduidig antwoord bleek niet te geven. Voor een theatervoorstelling van een bekende artiest wordt zonder morren betaald wat men ook in andere steden uitgeeft. Voor een dag met kinderworkshops op het gebied van theater, muziek of beeldende kunst wordt liever minder gespendeerd dan bijvoorbeeld in Haarlem. Ouders vergelijken zo’n dag met (bijna) gratis activiteiten van bijvoorbeeld Stichting Welzijn. Zij zien de workshop wellicht eerder als ‘iets leuks voor de kinderen om te doen’ dan ‘een hele dag les van professionele kunstenaars’.

Een voorzichtige constatering is dat het van belang is te bepalen: wie is de doelgroep? En daarnaast: hoe zorgen we dat het voor het publiek heel duidelijk is wat er aangeboden wordt en hoe de prijs tot stand komt?

Een sprekend voorbeeld uit de regio, is het Young Art Festival. Een groot aantal bezoekers van dit evenement komt naar Park Westerhout om samen met vrienden en bekenden een gezellige avond te beleven. Wanneer de prijs van het ticket voor Young Art veel hoger wordt, dan zal waarschijnlijk een deel van het vaste publiek afhaken. Het argument ‘bezoekers van Lowlands, Down The Rabbit Hole en Into The Great Wide Open betalen x euro voor hun tickets’ heeft geen effect. Het merendeel van het publiek bezoekt die festivals namelijk niet en komt ook niet in de eerste plaats naar Westerhout voor de optredens.

Dat gezegd hebbende, zijn de deelnemers aan de sessie het eens dat het wel van belang is om aan het publiek te communiceren wat hen aangeboden wordt, welke kwaliteit dat heeft en ook wat er allemaal bij komt kijken om het aanbod te realiseren: scholing, ervaring, voorbereiding en organisatie. Er wordt ook geopperd dat lokaal publiek, wanneer het meer inzicht heeft in al deze factoren, wel degelijk bereid is om het volle tarief te betalen voor, bijvoorbeeld, een rondleiding door Wijk aan Zee. Ze zullen het belangrijk vinden om waardevolle lokale initiatieven te ondersteunen.

En voor wie geen grote portemonnee heeft, komt wellicht ook een oplossing. Ter afsluiting van de sessie is gesproken over het instellen van een stadspas waarmee inwoners van Beverwijk en Heemskerk, wellicht in de toekomst ook Velsen, tegen gereduceerd tarief deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. Rob Spannemaker, directeur van het Kennemer Theater in Beverwijk en Mirjam du Cloo, directeur van het Cultuurhuis Heemskerk, zijn elk in hun eigen gemeente al aan het lobbyen voor een dergelijke pas. Zij wijzen bijvoorbeeld naar Alkmaar, waar de stadspas al met succes is geïntroduceerd. Ook de andere deelnemers aan de sessie zijn enthousiast, zodat wordt afgesproken dit initiatief op de gezamenlijke agenda te houden en het plan verder uit te werken. Wordt vervolgd!

 

Foto: Elisabeth Schelvis