Cultuur post-corona:
is er nog publiek?

Wanneer de theaters weer open gaan, zal het publiek dan wel terugkomen? Wanneer er weer schilderles gegeven mag worden, stromen de lokalen dan vol? Wanneer koren weer mogen zingen, hebben de leden dan nog zin? En zijn vrijwilligers nog wel bereid hun handen uit de mouwen te steken bij festivals en andere evenementen? Zorgen die door de cultuursector gonzen. Ook in de IJmond.

In een sessie op 17 mei 2021 stond een aantal cultuurmakers bij deze zorgen en vragen stil. Het gesprek was zo divers als het publiek zelf. Bij verschillende organisaties leeft het gevoel weinig ‘grip’ te hebben op het publiek nu al het contact digitaal verloopt. Op nieuwsbrieven komt, bijvoorbeeld, weinig respons. Toch is er ook goed nieuws: de Grote Kerk heeft bijvoorbeeld met online concerten op YouTube 300-400 ‘bezoekers’ getrokken, waaronder ook kijkers die wellicht niet in de kerk zouden zitten.

De organisatoren van Heel Heemskerk Tekent komen met een concreet voorbeeld. Zij maken zich zorgen om de opkomst bij de Grote Tekendag op zaterdag 18 september 2021. Vanuit het overleg komen praktische tips: initieer vooraf een tekenwedstrijd met lokale ondernemers; zoek illustratoren en tekenaars als ambassadeurs van je initiatief; kijk of er partijen openstaan voor wederzijdse promotie.

Vervolgens zoomde het overleg in op een specifiek deel van het publiek: ouderen. Wat is er voor nodig om hen terug te krijgen op plekken waar ze graag en regelmatig kwamen? Zelfs nu ze gevaccineerd zijn, zijn velen nog angstig en terughoudend. Hoe zorgen we ervoor dat deze mensen meer durven te ondernemen? Zou goede voorlichting daarin een rol kunnen spelen? Of wellicht klein beginnen door de eigen buurt uit te nodigen zodra het weer mag, tijdens een speciaal moment voor hen alleen? Vertegenwoordigers van Museum Kennemerland en Paviljoen Westerhout spraken af om een en ander onder het genot van een kop koffie verder te bespreken. Hou onze Instagram account ‘koffiekrabbels’ in de gaten voor hun ideeën en acties om ouderen weer op pad te krijgen!

Het Sociaal Team en Stichting Welzijn, liet Serge Héman van de Grote Kerk weten, is ook met deze vragen bezig. Eventueel kan hij contact leggen tussen verschillende partijen. Het aanbod van Serge illustreert dat cultuurmakers elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Cultuurmakers IJmond biedt, zowel op deze website als in onze nieuwsbrieven, graag ruimte voor oproepen, tips en ideeën. Ook buiten de sessies en in de luwte van het culturele seizoen, is vraag en aanbod welkom op info@cultuurmakersijmond.nl.

Na het uitwisselen van adviezen, rees de vraag: zal een deel van het aanbod online blijven? Wat verwacht het publiek na anderhalf jaar digitale concerten, voorstellingen en evenementen? Kunnen on- en offline activiteiten elkaar versterken?

Zo bleek een tweede wens te leven bij de aanwezige cultuurmakers: niet alleen het ‘vaste’ publiek weer te mogen verwelkomen, maar ook een nieuw publiek behouden en uitbreiden. De digitale bezoekers van de Grote Kerk zijn een voorbeeld van deze aanvullende doelgroep. Organisaties als Heel Heemskerk Tekent en Museum Kennemerland zouden graag meer jongeren verwelkomen, als medewerkers en als publiek. Interessante vragen om, bij voorkeur met enkele jongeren, een vervolggesprek aan te wijden.

PS: wederzijdse promotie direct in de praktijk gebracht: meer informatie over de Grote Tekendag op 18 september 2021 vind je hier: www.heelheemskerktekent.nl.

Foto: Heleen Vink