ZZP’ers in tijden van corona

In de culturele sector zijn veel zzp’ers werkzaam. Door de (tijdelijke) sluiting van bijvoorbeeld scholen, theaters en kunstencentra en door het afgelasten van evenementen, zagen deze zzp’ers in 2020 veel opdrachten verdampen. Ook voor 2021 is nog veel onzekerheid.

Tijdens de cultuurmakersessie van 2 december is een dialoog gestart tussen zzp’ers onder de cultuurmakers en enkele gesubsidieerde organisaties die veel met zzp’ers werken. Als opdrachtgever bevinden deze organisaties zich vaak in een spagaat. Zij willen de zzp’ers niet laten vallen, maar staan zelf ook voor de taak om hun organisatie financieel boven water te houden.

Voor de zzp’ers is het vervelend wanneer een opdracht die zij hadden aangenomen, maar die pas betaald wordt wanneer het werk daadwerkelijk geleverd is, niet door kan gaan. Kun je een deel van de gemiste inkomsten vergoed krijgen? Wat is er mogelijk? Veel zzp’ers in de culturele sector zonder contracten of overeenkomsten. Er wordt een (mondelinge) afspraak gemaakt, een datum in de agenda gezet en een tarief afgesproken, en verder was er altijd het vertrouwen dat het wel goed zou komen en dat er na voltooiing van de opdracht een factuur gestuurd kon worden. 2020 heeft laten zien, dat deze vrije manier van contracteren de nodige financiële risico’s met zich meebrengt.

Een oplossing is niet één, twee, drie voorhanden, maar een eerste verkenning van de situatie bracht in elk geval begrip bij beide partijen. Een volgende stap is om verder te onderzoeken op welke wijze het financiële risico in de toekomst gedeeld kan worden.