Heb je een vraag? Mail ons op info@cultuurmakersijmond.nl

Cultuurmakers

De bijeenkomsten van CMIJ staan open voor cultuurmakers in de breedste zin van het woord. Voor amateur- en beroepsmakers, mensen voor en achter de schermen en voor alle vormen van kunst en cultuur. Om een idee te krijgen van deze breedte, kun je een kijkje nemen op de websites van Beverwijk uit de Kunst, Cultuur in Heemskerk en de Velser Gemeenschap.

Kennisplatform

Bij CMIJ kunnen cultuurmakers kennis delen, ideeën inbrengen en inspiratie opdoen. De uitwisseling van informatie vindt plaats tijdens bijeenkomsten. De informatie wordt vervolgens samengevat en op deze website geplaatst. Je kunt hier teruglezen welke onderwerpen in eerdere sessies ter tafel zijn gekomen. Deze onderwerpen kunnen altijd terugkeren wanneer er behoefte is om ze opnieuw uit te diepen.

Samenwerken

We introduceren binnenkort een tool waarmee cultuurmakers die bij CMIJ zijn aangehaakt elkaar eenvoudig kunnen vinden, oproepen kunnen plaatsen en interessante informatie kunnen delen. Op deze manier kun je ook tussen de sessies door bij elkaar aankloppen voor advies en samenwerking.

Actieteams

Ons doel is om tijdens de grote sessies te inspireren tot afspraken in kleiner comité. In een actieteam maken we de ideeën en plannen dan concreet. De terugkoppeling aan andere cultuurmakers vindt plaats tijdens de eerstvolgende bijeenkomst. Eén van de CMIJ actieteams houdt zich bijvoorbeeld bezig met het betrekken van cultuurmakers bij stadsontwikkeling.

Zichtbaarheid

In juni 2022 organiseert CMIJ voor het eerst een collectieve campagne die de rijkdom van de culturele sector in de IJmond belicht. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid van een gezamenlijke ‘UIT agenda’. Daarbij wordt samenwerking gezocht met initiatieven die al door de verschillende IJmond-gemeenten zijn opgezet.

Organisatie

Cultuurmakers IJmond heeft voor het culturele seizoen 2021-2022 financiële ondersteuning ontvangen van de Gemeente Beverwijk. Deze bijdrage is bedoeld om het kennisplatform te helpen bestendigen en het vergroten van de zichtbaarheid van kunst en cultuur. De coördinatie van deze taken is in handen van Stella van Lieshout en Joni Zwart en wordt verder ondersteund vanuit het Centrum van de Kunsten Beverwijk. Heb je een vraag of een suggestie aan de organisatoren, mail dan naar info@cultuurmakersijmond.nl.